Werkwijze

Behandeling

Vragenlijsten
In de behandeling kan het zijn dat er ROM (Routine Outcome Monitoring) vragenlijsten worden afgenomen. Deze vragenlijsten worden u digitaal toegestuurd en kunt u thuis invullen.

Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt toegepast in de psychologische/psychotherapeutische behandeling en meet de effectiviteit van die behandeling op basis van het klachtenverloop, het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van cliënten.

In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen, en eventueel periodiek bij langdurende zorg. Het effect van de therapie wordt zichtbaar aan de hand van deze metingen. Voor meer informatie kunt u hier verder lezen.

Hoe lang kan therapie duren?

In het begin zal de vermoedelijke duur van de therapie met u worden besproken. In de loop van de therapie kan blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat de therapie korter duurt dan verwacht. De duur van therapie varieert over het algemeen van enkele maanden tot enkele jaren.

Uw dossier
Er wordt een (verplicht) dossier bijgehouden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. De behandelaar is verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot vijftien jaar nadat de therapie is afgesloten.

Geheimhouding van uw gegevens
Alles wat u in uw behandeling vertelt is vertrouwelijk. Ik mag daarover geen mededelingen doen aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. Ik heb geen expliciete toestemming van u nodig om van gedachten te wisselen met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten, artsen). Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Als u toch niet wilt dat ik iets met collega’s bespreek, kunt u dat zeggen. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

De therapie beëindigen

Over het algemeen besluiten cliënt en behandelaar in overleg wanneer de therapie stopt. Het kan zijn dat u de therapie wilt beëindigen, maar dat uw behandelaar daar anders over denkt. Als cliënt staat het u vrij op elk gewenst moment de therapie te beëindigen. Het is wel verstandig om de reden van uw vertrek met uw behandelaar te bespreken.