Vergoeding

Nieuwe afspraken

Sinds 2014 is er veel veranderd in de zorgverzekering en de kosten en vergoeding voor psychologische en psychotherapeutische hulp in Nederland. De kern van de afspraken tussen de overheid en de zorgverzekeraars is:

  1. niet alle kosten voor psychologische hulp worden meer vergoed
  2. als de hulp wel vergoed wordt, is er een wettelijk eigen risico.

Of psychologische hulp vergoed wordt, hangt af van:

  • de voorwaarden in uw verzekeringspolis en uw eventuele aanvullende verzekering
  • of de gestelde diagnose in aanmerking komt voor vergoeding
  • of uw (al dan niet BIG geregistreerde) behandelaar een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

Praktijk Zuiderwoude adviseert u eerst contact op te nemen met uw zorgverzekeraar en te informeren welke hulp of welk deel van de hulp u vergoed krijgt.

reuzenrad met mensen

Gespecialiseerde GGZ

In de nieuwe afspraken is het onderscheid tussen 1e en 2e lijn afgeschaft. Daarvoor in de plaats gekomen is een verdeling in Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. Behandeling bij Praktijk Zuiderwoude valt in principe onder de Gespecialiseerde GGZ, maar u kunt ook terecht voor behandeling vanuit de Basis GGZ.

De behandelingen vanuit de Gespecialiseerde GGZ zijn gericht op complexe problematiek en duren doorgaans langer. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan depressiviteit, angstklachten en persoonlijkheidsproblematiek. De problematiek die onder de Basis GGZ valt is lichter van aard.

Relatieproblematiek en gezinsproblematiek komen in het nieuwe zorgsysteem niet meer in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraars. Echter als relatie en gezinsproblemen worden veroorzaakt door complexe problematiek, is vergoeding nog wel mogelijk. Of de relatietherapie in aanmerking komt voor vergoeding is dus afhankelijk van de gestelde diagnose bij één van de partners. Er is geen grens aan het aantal therapiezittingen.

Verplicht eigen risico

Via de basisverzekering heeft elke volwassene een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u het eerste deel van de kosten voor de behandeling (ter grootte van het eigen risico) zelf moet betalen. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom geen eigen risico.

Het bedrag binnen het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar zelf geïnd. In 2016 is het eigen risico voor iedere verzekerde (minimaal) 385 euro per jaar. Uw behandelaar stuurt de declaratie voor de behandeling aan het eind van de behandeling naar uw zorgverzekeraar. Het eigen risico zal dan worden verrekend met u.

Vragen over het eigen risico kunt u het beste aan uw zorgverzekeraar stellen. Voor vergoedingen in de GGZ zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie

Wel of geen contract

Indien er wel een contract is met uw zorgverzekeraar, vindt declaratie rechtstreeks plaats bij de zorgverzekeraar en wordt de behandeling vergoed (bij volwassenen wordt het eigen risico aangesproken).

Indien er geen contract is met uw zorgverzekeraar, krijgt u een factuur. U kunt deze dan zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar is afhankelijk van uw polis.

Praktijk Zuiderwoude heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met een aantal verzekeringen is echter geen contract afgesloten. Dit betekent dat u aan het einde van de behandeling of maximaal na 365 dagen een factuur thuisgestuurd krijgt. Het bedrag van de vergoeding is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

psychotherapie voor kinderen