Psychotherapie

psychotherapie bij depressie

Psychotherapie is een behandeling die wordt toegepast bij psychische klachten en stoornissen, zowel bij kinderen en jeugdigen als bij volwassenen en ouderen. Psychotherapie bestaat in de regel uit gesprekken met een deskundige hulpverlener – een BIG-geregistreerde psychotherapeut en / of klinisch (neuro)psycholoog.

Het doel van psychotherapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel mogelijk te verminderen dat u er geen of minder last van hebt.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden zijn: angsten, depressie of depressieve perioden, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen in het verleden aan de problemen ten grondslag.

Psychotherapie kan individueel gericht zijn, maar ook in groter verband (relatie, gezin, groep) plaatsvinden.

Individuele psychotherapie

Individuele psychotherapie is geïndiceerd wanneer bijvoorbeeld angsten, stemmingsklachten of andere psychische problemen het dagelijks functioneren belemmeren. Het doel van de therapie is dan een proces in gang te zetten dat tot positieve veranderingen leidt.

Tijdens de intake worden de klachten en wensen ten aanzien van deze behandeling geïnventariseerd en wordt de diagnose gesteld. Daarna wordt in overleg met de cliënt een behandelovereenkomst gemaakt. Hierin staat vermeld op welke manier aan de doelen zal worden gewerkt.

Afhankelijk van de klachten en problemen wordt gewerkt met cliëntgerichte therapie, (cognitieve) gedragstherapie en / of systeemtherapie. Indien gewenst of noodzakelijk kunnen bij individuele therapie de partner of de ouders bij de behandeling betrokken worden. Zij blijven dan op de hoogte van de vorderingen in de behandeling en kunnen een bijdrage leveren in het veranderingsproces.

Relatietherapie

Wanneer partners in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uitkomen kan relatietherapie uitkomst bieden. Thema’s die in relatietherapie vaak aan de orde komen zijn problemen met intimiteit, hechting, verdraagzaamheid, seksualiteit, vertrouwen en communicatie.

Afhankelijk van de klachten en problemen worden verschillende vormen van systeemtherapie ingezet, waarbij gebruik gemaakt wordt van interventies en (cognitieve) gedragstherapeutische elementen. Ook kan de mogelijkheid van schemagerichte en / of oplossingsgerichte therapie geboden worden. Tevens kan het behandelaanbod gericht zijn op het vergroten van de effectiviteit van de onderlinge communicatie.

De relatietherapeut biedt geen kant en klare oplossingen. Beide partners zullen energie moeten steken in zichzelf en hun relatie om de relatietherapie te laten slagen. Relatietherapie kan betekenen dat er groei is in de relatie maar kan ook resulteren in een ontvlechting.