Kosten behandeling

Vanaf 1 januari 2014 is er veel veranderd in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Nieuwe indeling GGZ
De indeling in 1ste en 2de lijns GGZ is verdwenen. In plaats daarvan is er een onderscheid gemaakt tussen Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ. De behandelingen bij Praktijk Floor Bennebroek Evertsz’ vallen in principe binnen de Gespecialiseerde GGZ (G-GGZ) vallen. De behandelingen zijn toegespitst op ernstige problematiek en zijn over het algemeen langerdurend dan behandelingen in de Basis GGZ.

Om voor vergoeding van uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Hierin moet, naast een aantal administratieve gegevens, in ieder geval worden genoemd dat de huisarts u verwijst voor de G-GGZ en wat de vermoedelijke diagnose of stoornis is. Deze brief moet geschreven zijn vóór het eerste gesprek met uw psychotherapeut. Op grond van de verwijsbrief, het intakegesprek en de diagnostiek bepaalt uw behandelaar of uw probleem binnen de G-GGZ valt. Zonodig verwijst de behandelaar u terug naar de huisarts voor een andere vorm van hulpverlening.

Eigen risico 2016
In 2016 is het eigen risico voor iedere verzekerde (minimaal) 385 euro per jaar. Uw behandelaar stuurt de declaratie voor de behandeling aan het eind van de behandeling naar uw zorgverzekeraar. Het eigen risico zal dan worden verrekend met u.

Een aantal stoornissen wordt niet meer door de verzekering vergoed (o.a. werk- en relatieproblematiek en aanpassingsstoornissen). Behandeling hiervan zult u zelf moeten betalen. Ook wanneer u geen aanspraak (meer) kunt maken op vergoeding van uw verzekering komt de behandeling voor uw eigen rekening. U kunt dit bij uw eigen verzekering navragen. Mocht u over bovenstaande vragen hebben, neemt u dan contact op met uw behandelaar of met uw zorgverzekering.

Voor vergoedingen in de GGZ zie http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychologie.

Contracten
Praktijk Floor Bennebroek Evertsz’ heeft in 2016 contracten met een aantal zorgverzekeraars; dat betekent dat uw behandeling rechtstreeks bij deze gecontracteerde verzekeraar wordt gedeclareerd na afloop van het eerste behandeljaar of wanneer u de behandeling beëindigd. Met een aantal zorgverzekeraars heb ik geen contracten. Zie hieronder.

Uw behandeling wordt dus grotendeels vergoed, al is het mogelijk dat uw behandeling met uw eigen risico wordt verrekend indien dat nog niet is gebruikt voor andere aan u bestede zorgkosten.

Zorgverzekeraars:
Wel een contract:
Achmea (Zilveren Kruis Achmea/Interpolis/Avéro Achmea/OZF/FBTO
Agis
Multizorg (ADR/DSW/ENO/ONVZ/PNO/Ziektekosten Stad Holland/VVAA
CZ/Delta Lloyd/OHRA
DSW
de Friesland

Geen contract:
Menzis/Anderszorg/AZIVO
UVIT (Univé/VGZ/IZA/TRIAS)

Vergoedingen
Indien u bent verzekerd bij één van deze niet gecontracteerde zorgverzekeraars ontvangt u aan het eind van uw behandeling of na een jaar een rekening. Ik hanteer daarbij de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. U dient deze rekening aan mij te voldoen. U kunt uw rekeningen naar uw zorgverzekering sturen. In dit geval geldt dat er bij een restitutie polis een (bijna) volledige vergoeding zal zijn en bij een natura polis zal dit vergoedingspercentage varieren van 50-75%. Sommige restitutie verzekeraars zoals ONVZ zullen direct aan de praktijk vergoeden zodat u niet eerst zelf de rekening hoeft te voldoen.

DBC’s
De GGZ werkt met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s), waarbij directe en indirecte tijd (voorbereiding, overleg, verslaglegging) worden berekend in minuten.
Voor een indicatie van de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit:
0-99 minuten                         €   135
100-250 minuten                   €   320
250-799 minuten                   € 1200
800-1799 minuten                 € 2500
1800-2999 minuten               € 4500
3000-5999 minuten               € 7400

Budgetten
De meeste ziektekostenverzekeraars geven psychotherapeuten een beperkt budget voor behandeling. Het kan dus zijn dat u verzekerd bent bij een door mij gecontracteerde verzekeraar waar ik geen budget meer voor heb.
U kunt protesteren tegen het inkoopbeleid van uw ziektekostenverzekeraar via een melding bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) of via cliëntenrechten.nl Zie verder voor een heldere uitleg https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling/.

Niet verzekerde zorg / coaching
Bepaalde psychische klachten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. Zo worden relatietherapie, seksuologie en psychotherapie bij overspannenheid niet vanuit het basispakket vergoed. Sommige aanvullende polissen van zorgverzekeringen vergoeden de behandeling van deze klachten tot een bepaald maximum. Ook hier geldt dat het raadzaam is uw polis te checken.
In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om zelf te betalen.

Tarief voor afzeggen of niet verschijnen
Afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. De weekenden en feestdagen (praktijk gesloten) worden niet meegerekend. Je annulering moet worden bevestigd door de praktijk (via mail of telefoon) anders wordt de annulering niet als zodanig erkend. Bij verhindering door ziekte geldt ook het afzegtarief.

Voor 2016 is het tarief voor afzeggen binnen 24 uur of no-show (wegblijven zonder bericht) € 50 (± 50% van de kosten).

Zie verder voor een heldere uitleg van de vergoedingen: https://www.lvvp.info/voor-clienten/vergoedingsregeling/.

Praktijk Floor Bennebroek Evertsz’
Zuiderwouderdorpsstraat 42
1153PE Zuiderwoude
Telefoon: 020-4222565

© 2016 Praktijk Floor Bennebroek Evertsz’