Coaching

Coaching

Steeds meer mensen maken gebruik van een coach, zowel in werk- als in privé-situaties. Coaching heeft als doel de persoonlijke effectiviteit te optimaliseren en de eigen talenten verder te ontwikkelen. Hierbij spelen autonomie en het maken van keuzes een belangrijke rol. Maar ook het accepteren van de gevolgen van die keuzes.

Onderscheid kan worden gemaakt in coaching om persoonlijk te groeien en in werkgerelateerde coaching. In het eerste geval gaat het om het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit, in het tweede geval gaat het om de problemen die u in het werk ervaart, beter het hoofd te kunnen bieden.

Individuele coaching is per definitie maatwerk. Na een intakegesprek maken we afspraken over het aantal gesprekken, de duur en de frequentie ervan. De gesprekken worden afgestemd op onderwerpen die voor u relevant zijn.

Klik hier om u aan te melden voor een kennismakingsgesprek, een offerte aanvraag of meer informatie over coaching.

Verzekering

Ziektekostenverzekeraars vergoeden coaching en/of counseling in het aanvullende verzekeringspakket. Lees hiervoor de voorwaarden in uw polis of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Werkgevers

Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten van coaching te vergoeden in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Neem hiervoor contact op met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Belasting

Als U de coaching zelf betaalt, kunt u de kosten als scholingskosten of bedrijfskosten wellicht aftrekken. Voor meer informatie neemt U contact op met de belastingdienst.

Uitkering

Als U een uitkering ontvangt, kunt U met het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget beschikbaar, waarmee U coaching (gedeeltelijk) kunt betalen. Informeer hiervoor bij het UWV.