Betaling

DBC

Sinds de vergoeding voor psychotherapie is overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekering is ook de manier van declareren veranderd. Betaling vindt nu niet meer plaats per ‘zitting’ of gesprek, maar per ‘Diagnose Behandel Combinatie’. Deze DBC’s hebben vaste tarieven die afhankelijk zijn van de diagnose, de vorm van hulp (diagnostiek, gesprekstherapie, medicatie e.d.) en de totaal bestede tijd (administratie, correspondentie, collegiaal overleg etc. meegerekend).

De declaratie wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd, mits er met die zorgverzekeraar een contract is afgesloten. De afrekening van een DBC vindt plaats na afsluiting van de behandeling (of 1x per jaar, indien de behandeling langer dan 365 dagen duurt). Wat er met de rekening gebeurt, hangt dus af van het feit of uw behandelaar een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar en of er sprake is van een diagnose die vergoed wordt. Praktijk Zuiderwoude heeft contracten met meerdere zorgverzekeraars.

Rekening

De rekening dient u binnen één maand na de factuurdatum op de rekening van Praktijk Zuiderwoude over te maken. De rekening stuurt u intussen door naar uw zorgverzekeraar die de kosten (of een gedeelte daarvan) aan u terugbetaalt. Het bedrag dat u van uw verzekeraar ontvangt is afhankelijk van het type polis dat u heeft afgesloten. Let op: er kunnen dus verschillen zitten in het bedrag van de factuur en het bedrag dat u terugkrijgt van uw verzekeraar!

Zoals gezegd, het type polis bepaalt welk bedrag u vergoed krijgt van uw verzekeraar voor de behandeling. Als u een restitutiepolis heeft, heeft u recht op vrije artsenkeuze en krijgt u 100% van de rekening vergoed. Heeft u echter een naturapolis, dan heeft u geen vrije artsenkeuzen én de behandeling wordt slechts gedeeltelijk vergoed. Voordat u een afspraak maakt voor een pre-intakegesprek is het daarom verstandig eerst bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden van uw polis! Houdt u er wel rekening mee dat uw behandeling met uw eigen risico verrekend wordt.

Zelf betalen

Steeds meer cliënten kiezen ervoor de behandeling zelf te betalen. Dit geldt voor:

  • individuele, relatie en gezinstherapie
  • coaching per zitting van 60 minuten

Voordeel van zelf betalen is dat snel met de therapie gestart kan worden en dat niet verplicht een diagnose gesteld hoeft te worden.

Verhindering

Bij verhindering moet u de gemaakte afspraak ten minste 24 uur van tevoren afzeggen. Als u de afspraak niet tijdig afzegt of als u zonder bericht afwezig bent op een afspraak, moet u de zitting zelf betalen. De verzekering vergoedt deze kosten niet. Voor 2016 is het tarief voor afzeggen binnen 24 uur of no-show (wegblijven zonder bericht) € 50 (dit is 50% van het psychotherapie tarief van een sessie).